Vỏ Thùng sơn 15 Lít

                         0988 160 175 - 0359 845 565 

* Dung tích: 15 lít

* Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.co nguyên sinh 

* Màu sắc : Xanh dương, đỏ, vàng..

* Nhà sản xuất: Hoà An plastic 

 

Mua hàng

Vỏ thùng sơn 12 lít

 •                  0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Dung tích: 12 lít
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.co nguyên sinh
 • * Màu sắc: Xanh dương, Đỏ, Vàng...
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Vỏ thùng sơn 18 lít

 •                  0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Dung tích: 18 lít
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.co nguyên sinh
 • * Màu sắc: Xanh dương, Đỏ, Vàng...
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Vỏ thùng sơn 10lit

 •                  0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Dung tích: 10 lít
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.co nguyên sinh
 • * Màu sắc: Xanh dương, Đỏ, Vàng...
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Vỏ thùng sơn 5lit

 •                   0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Dung tích: 5 lít 
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.co nguyên sinh
 • * Màu sắc: Xanh dương, Đỏ, Vàng...
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Vỏ thùng sơn 4lít

                        0988 160 175 - 0359 845 565

 • Dung tích: 4 lít
 • Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.co nguyên sinh
 • Màu sắc: Xanh dương, đỏ, vàng..
 • Nhà sản xuất: Hoà An plastic
Mua hàng

Vỏ thùng sơn 1lit

                        0988 160 175 - 0359 845 565

  * Dung tích: 1 lít

  * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.co nguyên sinh

  * Màu sắc: Xanh dương, đỏ, vàng..

  * Nhà sản xuất: Hoà An plastic

   

Mua hàng