Tin tức

Công ty sản xuất khay nhựa A6

06 2021

* Kích thước: 240 x 155 x 125mm * Hotline: 0965 962 998(Zalo).

Xem thêm

Công ty sản xuất khay nhựa A8

06 2021

* Kích thước: 354 x 210 x 143mm * Hotline: 0965 962 998(Zalo).

Xem thêm

Công ty sản xuất khay nhựa A9

06 2021

* Kích thước: 482 x 308 x 178mm * Hotline: 0965 962 998(Zalo).

Xem thêm

Công ty sản xuất thùng nhựa HS019 ở miền bắc

06 2021

* Kích thước: 610 x 420 x 310mm * Hotline: 0965 962 998(Zalo)

Xem thêm

Công ty sản xuất thùng nhựa HS026 ở miền bắc

06 2021

* Kích thước: 610x420x390mm * Hotline: 0965 962 998(Zalo).

Xem thêm

Công ty sản xuất thùng nhựa HS003 ở miền bắc

06 2021

* Kích thước: 610 x 420 x 190mm * Hotline: 0965 962 998(Zalo)

Xem thêm
Facebook