Thùng nhựa đặc B8

 •                  0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Kích thước: 520x424x220mm
 • * Model: B8
 • * Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
 • * Nguyên liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Thùng nhựa đặc B7

 •                  0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Kích thước: 370 x 280 x 125mm
 • * Model: B7
 • * Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Thùng nhựa đặc B3

 •                  0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Kích thước: 460 x 330 x182mm
 • * Model: B3
 • * Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Tấm nhựa lót sàn 40x110cm

 •               0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Kích thước:40x110cm
 • * Nguyên liệu: Nhựa PP nguyên sinh
 • * Màu sắc: Vàng, Cam, Trắng...
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Tấm nhựa lót sàn 40x40cm

 •               0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Kích thước:40x40cm
 • * Nguyên liệu: Nhựa PP nguyên sinh
 • * Màu sắc: Vàng, Cam, Trắng...
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Tấm nhựa lót sàn 40x60cm

 •               0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Kích thước:40x60cm
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP nguyên sinh
 • * Màu sắc: Vàng, Cam, Trắng
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Nắp thùng nhựa T8 ( Kích thước: 610 x 420 mm )

 •                  0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Kích thước: 610x420x25mm
 • * Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Thùng nhựa đặc B4

 •                  0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Kích thước: 510 x 340 x 170mm
 • * Model: B4
 • * Nguyên liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
 • * Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Thùng nhựa đặc HA026

 •                  0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Kích thước: 610x420x390mm
 • * Model: HA026
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
 • * Màu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh dương, Xanh lá
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Thùng nhựa rỗng HA005

 •                   0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Kích thước: 610x420x390mm
 • * Model: HA005
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
 • * Màu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh dương, Xanh lá...
 • * Nhà sản xuất: Nhựa Hòa An
Mua hàng

HẠT NHỰA ABS

                0988 160 175 - 0359 845 565

 • Hạt nhựa nguyên sinh ABS nhập khẩu.
Mua hàng

HẠT NHỰA PP

               0988 160 175 - 0359 845 565

 Hạt nhựa nguyên sinh ABS nhập khẩu.

Mua hàng

Tấm nhựa lót sàn 40x55cm

 •               0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Kích thước: 40x55cm
 • * Màu sắc: Vàng, Cam, Trắng...
 • * Nguyên liệu: Nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Khuôn gạch vuông

- Kích thước: 40*40cm
- Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh PP cao cấp
 
 
Mua hàng

Thùng nhựa đặc B2

 •                   0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Kích thước ngoài(outsite): 455x270x120mm
 • * Model: B2
 • * Chất liệu: Hạt nhựa PP nguyên sinh chính phẩm.
 • * Màu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh dương, Xanh lá ...
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Thùng nhựa đặc B1

                        0988 160 175 - 0359 845 565

 • * Kích thước: 610 x 420 x 200mm
 • * Model: B1
 • * Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Vỏ thùng sơn 18 lít

 •                  0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Dung tích: 18 lít
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.co nguyên sinh
 • * Màu sắc: Xanh dương, Đỏ, Vàng...
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Vỏ thùng sơn 10lit

 •                  0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Dung tích: 10 lít
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.co nguyên sinh
 • * Màu sắc: Xanh dương, Đỏ, Vàng...
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Vỏ thùng sơn 5lit

 •                   0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Dung tích: 5 lít 
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.co nguyên sinh
 • * Màu sắc: Xanh dương, Đỏ, Vàng...
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Vỏ thùng sơn 4lít

                        0988 160 175 - 0359 845 565

 • Dung tích: 4 lít
 • Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.co nguyên sinh
 • Màu sắc: Xanh dương, đỏ, vàng..
 • Nhà sản xuất: Hoà An plastic
Mua hàng
HOT

Thùng nhựa rỗng 5 bánh xe ( Thùng HS0199 rỗng )

 •                   0988 160 175 - 0359 845 565
 • * Kích thước: 780x500x430mm
 • * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP nguyên sinh chính phẩm
 • * Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng...
 • * Nhà sản xuất: Hòa An Plastic
Mua hàng

Vỏ thùng sơn 1lit

                        0988 160 175 - 0359 845 565

  * Dung tích: 1 lít

  * Nguyên liệu: Hạt nhựa PP.co nguyên sinh

  * Màu sắc: Xanh dương, đỏ, vàng..

  * Nhà sản xuất: Hoà An plastic

   

Mua hàng